Instructors

Cô Liza May S. Adiwang

Đại Học Saint Louis

Đại học Saint Louis Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TESOL. Nhiều...

Cô Jonilyn Geronimo

Đại Học Perpetual Help System Dalta

Đại học Perpetual Help System Dalta Cử nhân chuyên ngành Truyền thông đại chúng...

Thầy Alex Fox Person

Đại Học Columbia

Đại Học Columbia (Mỹ) Nhiều năm kinh nghiệm về luyện thi TOEFL, IELTS, SAT,...

Thầy Owen Salisbuy

Đại Học California

Đại học California (Mỹ) Nhiều năm kinh nghiệm về luyện thi TOEFL, SAT, Viết...

Thầy Samuel Brinkerhoff

Đại Học Alabama

Đại Học Alabama (Mỹ) Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tại nhiều quốc gia:...