Tuyển sinh chương trình IvyPrep Missouri

Tuyển sinh chương trình IvyPrep Missouri
  • 12 Tháng 5, 2019 - 00:00

Ngày hội tuyển sinh chương trình lấy bằng Phổ Thông Mỹ tại Việt Nam – IvyPrep Missouri

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 12 Tháng 5, 2019
  • Ngày kết thúc: 12 Tháng 5, 2019