[Đợt 3] Hội thảo “Du học nên bắt đầu từ đâu & như thế nào?”

[Đợt 3] Hội thảo “Du học nên bắt đầu từ đâu & như thế nào?”
  • 27 Tháng 7, 2019 - 08:30
  • 144 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hội thảo sẽ diễn ra đợt 3:
📆 Vào 8:30 sáng, Thứ bảy, ngày 27/07/2019
📍 Tại IvyPrep Quang Trung: 144 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp

✅ Số lượng chỗ ngồi có giới hạn! Hãy CLICK VÀO LINK ĐĂNG KÝ giữ chỗ ngay hôm nay: https://forms.gle/KkCt42FTfwdUsBfo6

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 27 Tháng 7, 2019
  • Ngày kết thúc: 27 Tháng 7, 2019
  • Thời gian bắt đầu: 08:30
  • Thời gian kết thức: 11:30
  • Địa điểm: 144 Quang Trung, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Việt Nam