Lễ khai giảng khóa 3 – Chương trình phổ thông Mỹ

Lễ khai giảng khóa 3 – Chương trình phổ thông Mỹ
  • 23 Tháng 6, 2019 - 08:30
  • Royal Hotel Saigon, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vào 8:30 giờ ngày Chủ nhật 23/06/2019 tại Royal Hotel Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra lễ khai giảng khóa 3 của chương trình phổ thông Mỹ IvyPrep Missouri.

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 23 Tháng 6, 2019
  • Ngày kết thúc: 23 Tháng 6, 2019
  • Thời gian bắt đầu: 08:30
  • Thời gian kết thức: 12:00
  • Địa điểm: Royal Hotel Saigon, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam