Events

11

TH05

2019

Ngày Hội Giáo Dục Mỹ

Sự kiện Ngày Hội Giáo Dục Mỹ sẽ mang đến cho bạn rất nhiều thông tin hữu ích từ lúc chuẩn bị cho đến khi đi du học tại Mỹ.

  • 08:30 - 16:00

12

TH05

2019

Tuyển sinh chương trình IvyPrep Missouri

Ngày hội tuyển sinh chương trình lấy bằng Phổ Thông Mỹ tại Việt Nam – IvyPrep Missouri

14

TH04

2019

Art Club

Một buổi dạy vẽ ngoài trời được tổ chức bởi IvyPrep dành cho các em học sinh được mô phỏng theo các trường học tại Hoa Kỳ.

  • 09:00 - 11:00