VIẾT LUẬN TIẾNG ANH

Viết luận là một môn học rất lôi cuốn, độ tương tác cao và sử dụng đa phương tiện. Những bài học tích hợp giúp học sinh áp dụng kỹ năng đọc và viết trực tiếp trong các bài tập và các hoạt động học tập, xây dựng từ vựng và rèn luyện ngữ pháp trong các bối cảnh cụ thể. Chương trình IvyPrep Missouri có hai môn Viết luận tiếng Anh.

Viết luận tiếng Anh học thuật A

Mục tiêu của khóa học là giúp học sinh viết tự tin và hiệu quả hơn. Những bài học tích hợp giúp học sinh áp dụng kỹ năng đọc và viết trực tiếp trong các bài tập và các hoạt động, xây dựng từ vựng và rèn luyện ngữ pháp trong bối cảnh cụ thể. Càng về sau, các bài luyện đọc và luyện viết yêu cầu độ phân tích và tổng hợp cao hơn nhằm chuẩn bị cho học sinh kỹ năng viết học thuật và nhiều hơn nữa.

Các tính năng đặc biệt: Môn học này cung cấp khá nhiều tài liệu hỗ trợ – Tự kiểm tra – bài mẫu, hướng dẫn phần từ và phần câu, cơ hội ôn thi chi tiết. Những tính năng hỗ trợ này đặc biệt hữu ích đối với những học sinh đang học ngôn ngữ tiếng Anh.

Viết luận tiếng Anh học thuật B

Khóa học này tiếp tục giúp học sinh viết tự tin hơn nữa và chuẩn bị các kỹ năng cơ bản để viết bài luận ở trường đại học. Khóa học có độ tương tác và hấp dẫn cao. Hình thức học của khóa này có thể khác một số điểm so với các khóa học trực tuyến khác, vì vậy, học sinh nên xem thêm những video hướng dẫn cụ thể trước khi bắt đầu các bài học.

Các bài giảng và bài tập đa phương tiện giúp học sinh phát triển chiến thuật đọc viết hiệu quả. Trong suốt khóa học, các em sẽ được trải nghiệm những chiến thuật khác nhau. Các bài học tích hợp giúp các em áp dụng trực tiếp các chiến thuật ngay trong các bài tập và các hoạt động, đồng thời xây dựng từ vựng, ngữ pháp trong bối cảnh bài đọc và bài viết. Càng về sau, các bài đọc và bài viết sẽ yêu cầu độ phân tích và tổng hợp cao hơn nhằm chuẩn bị kỹ năng cho học sinh bước vào năm nhất đại học.