VIẾT LUẬN TIẾNG ANH

Viết luận là một môn học rất lôi cuốn, độ tương tác cao và sử dụng đa phương tiện. Những bài học tích hợp giúp học sinh áp dụng kỹ năng đọc và viết trực tiếp trong các bài tập và các hoạt động học tập, xây dựng từ vựng và rèn luyện ngữ pháp trong các bối cảnh cụ thể.