TƯ DUY PHẢN BIỆN

Đây là môn học xây dựng khả năng suy nghĩ rõ ràng và lập luận chính xác về những chiều hướng của một vấn đề, nhưng không sử dụng tại Việt Nam nên các em học sinh có ít cơ hội để được trao dồi kỹ năng này. Lớp học sẽ giúp các em có thể nhìn vào các vấn đề một cách logic hơn.