LUYỆN THI TOEFL

Để theo học chương trình Tú tài Mỹ của MUHigh, học sinh cần đạt yêu cầu đầu vào Tiếng Anh tối thiểu là TOEFL iBT 70 điểm (học sinh từ 55 – 69 điểm sẽ được học thêm một khoá tiếng Anh tăng cường), hoặc chứng chỉ khác.