LUYỆN THI SAT

Để vào đại học, học sinh phải vượt qua bài thi năng lực tổng quát chung (gồm Toán, Ngôn ngữ và Logic). Đạt điểm SAT cao sẽ là lợi thế khi các em khi ứng tuyển học bổng vào đại học. Mục tiêu của khoá học là học sinh có thể đạt điểm SAT 1400+/1600.