KHOA HỌC SỨC KHỎE

Đây không phải là môn giáo dục thể chất (PE), mà là môn học nền tảng về tất cả những gì liên quan đến sức khỏe: Thể chất, tâm lý, cảm xúc, và quan hệ xã hội. Môn học xây dựng cho các em về sự hiểu biết của cơ thể con người và cách để giữ gìn sức khỏe. Học sinh sẽ được trao dồi các kiến thức về phòng ngừa và tránh khỏi các căn bệnh thường gặp, giữ gìn sức khỏe một cách tốt nhất.