CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Công dân toàn cầu là khoá học giúp học sinh chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi đi du học. Khoá học này là một bước đệm giúp các em tự tin và dễ dàng thích nghi với môi trường sống và học tập mới ở nước ngoài.