Chương trình đào tạo

DU HỌC MỸ

Cùng với môn học Công dân toàn cầu, Chuẩn bị hồ sơ du học...

DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

Với chương trình Luyện thi bằng phổ thông trung học Mỹ, mục tiêu cao...

CÔNG DÂN TOÀN CẦU

Công dân toàn cầu là khoá học giúp học sinh chuẩn bị những bước...

LUYỆN THI SAT

Để vào đại học, học sinh phải vượt qua bài thi năng lực tổng...

LUYỆN THI TOEFL

Để theo học chương trình Tú tài Mỹ của MUHigh, học sinh cần đạt...

TƯ DUY PHẢN BIỆN

Đây là môn học xây dựng khả năng suy nghĩ rõ ràng và lập...