Các câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa

Buổi trải nghiệm Trại hè tại IvyPrep.
Các em được trải nghiệm sinh sống như người tiền sử.
Ngày hội Tết truyền thống.
Buổi tham quan của các em học sinh cấp 1.
Buổi giới thiệu Trại hè Tiến hóa